Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

Nr. 52 - december 2019


      

1

 Volksgezondheid  [...]

Europese Commissie: de Europese Referentienetwerken (ERN) stellen zich open voor nieuwe leden
Europese Commissie: de opdrachtbrief van de Commissievoorzitster aan Stella Kyriakides, kandidaat-commissaris voor Gezondheid
Europees Parlement: hoorzitting van de kandidaat-commissaris voor Gezondheid
Europese Commissie: veranderingen bij het DG SANTE onder de nieuwe Commissie
De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) bundelen krachten om de voordelen van vaccins te promoten
Europese Commissie: Ursula von der Leyen wenst een Europese kindergarantie te creŽren
Europese Commissie: investering in KroatiŽ in een onderzoekscentrum "van wereldklasse" over de gezondheid van kinderen
Europese Commissie: databank die alle gegevens verzamelt over de in de EU-gefinancierde projecten en hun resultaten
Europese Commissie: nieuwe aanbevelingen inzake borstkanker
Panel van deskundigen over doelmatige manieren om in gezondheid te investeren (EXPH): eindemandaatconferentie
Europese Rekenkamer: aanbevelingen om de actie van de Commissie in de strijd tegen antimicrobiŽle resistentie te verbeteren

 

2

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Europese Commissie: verslag over de lijst van geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een aanvullende monitoring
Europese Commissie: richtlijnen betreffende de evaluatie van de risico's die verbonden zijn aan ftalaten in medische hulpmiddelen
Europese Commissie: evaluatie van de Europese wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen
EMA: verbeteren van de coherentie in de formulering van de therapeutische indicaties om het nemen van beslissingen op het vlak van gezondheid te vergemakkelijken
Negen lidstaten werken samen om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te verbeteren
Europese Commissie: evaluatie van het heffingssysteem van EMA
Europese Commissie: vergunning voor het in de handel brengen van een vaccin tegen Ebola
Europese Commissie: richtsnoeren met betrekking tot de goede klinische praktijken voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP)
Het FAGG vraagt de stopzetting van de verstrekking door Nederlandse online apotheken van zware geneesmiddelen aan Belgische patiŽnten

 

3

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt  [...]

Europese Commissie: antwoorden op de lacunes die door de Europese Rekenkamer zijn vastgesteld inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg
Europees Parlement: antwoord op een parlementaire vraag over de opleiding van verpleegkundig personeel

 

4

 e-Health  [...]

Europese Commissie: mededeling betreffende de strategische prioriteiten voor Europese normalisatie

 

5

 Sociaal beleid  [...]

Europese Commissie: rapport over de implementatie van nationale strategieŽn voor de integratie van de Roma
Raad: conclusies betreffende de economie van het welzijn
Europees Parlement: hoorzitting van de kandidaat-commissaris voor de "Bevordering van de Europese levenswijze", Margaritis Schinas
Europees Parlement: goedkeuring van de resolutie inzake tewerkstelling en sociaal beleid in de eurozone
Europees netwerk inzake sociaal beleid (ESPN): De uitgaven voor sociale bescherming en de financiering ervan in Europa
Raad: goedkeuring van een aanbeveling met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming
Europees Parlement: studie over de professionele mobiliteit en de erkenning in de gereglementeerde beroepen

 

6

 Economisch beleid  [...]

Europees Parlement: hoorzitting van de kandidaat-commissaris voor de Democratie en de demografie, Dubravka äuica
Ierland: verslag over het post-programmatoezicht
Cyprus: missie voor het post-programmatoezicht
Portugal: verslag over het post-programmatoezicht
Cyprus: ex-postevaluatie van het economisch saneringsprogramma (2013-2016)
Strategisch forum voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang: aanbevelingen voor de ontwikkeling van strategische economische sectoren
Junckerplan: de Europese Investeringsbank (EIB) financiert onderzoek & ontwikkeling van Prophesee
Junckerplan: de EIB steunt de Poolse biotechnologische sector
Europese Commissie: 600 aanvragen van de lidstaten in het kader van het Steunprogramma voor structurele hervormingen
Europese Commissie: analyse van de begrotingsontwerpen 2020

 

7

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: sanctie opgelegd aan een apotheek wegens het onregelmatig verstrekken van receptplichtige geneesmiddelen
Arrest: medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen die van btw zijn vrijgesteld
Arrest: gerechtelijke procedure die om medische en veiligheidsredenen de opname in een psychiatrische inrichting toestaat
Arrest: preciseringen betreffende de toestemming van een gebruiker van een website voor de opslag van en het verkrijgen van toegang tot zijn persoonsgegevens
Arrest: interpretatie van het begrip "passende schadeloosstellingĒ dat is gedefinieerd in richtlijn 2004/48/EG
Arrest: op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

 

8

 Mededinging  [...]

Duitsland: het federale hof van justitie vernietigt een arrest van het Oberlandesgericht van DŁsseldorf waarbij de Rossman-apotheek een geldboete wordt opgelegd
BelgiŽ: de Commissie opent diepgaande onderzoeken naar fiscale rulings die aan multinationale ondernemingen zijn toegekend
Duitsland: de mededingingsautoriteit geeft groen licht voor een fusie in de ziekenhuissector in de AllgaŁ-regio
Portugal : de Portugese mededingingsautoriteit (AdC) keurt een fusie in de ziekenhuissector goed
Nederland: de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) publiceert een rapport over de concurrentie in de sector van TNF-alfaremmers
BelgiŽ: huiszoekingen in de farmaceutische sector
BelgiŽ: de Nationale Raad van de Orde der Apothekers reageert op de klachten van de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit
Slovakije: de mededingingsautoriteit (AMO SR) legt een gemeente een boete op wegens beperking van de mededinging in de farmaceutische sector

 

9

 Inbreukprocedures  [...]

BelgiŽ: de Commissie verzoekt de naleving van de Europese regels inzake de erkenning van beroepskwalificaties

 

10

 Publicaties  [...]

OBS: versterking van de gezondheidsstelsels door middel van verpleegkundige zorg
Eurohealth: de digitale gezondheidsstelsels
Eurosurveillance: bijna 500.000 mannen die seks hebben met mannen in de EU hebben PrEP nodig, maar hebben er geen toegang toe
OBS: duurzame financiering van de gezondheidsstelsels in de context van de vergrijzing van de bevolking
Artikel: omzetting van de richtlijn betreffende de rechten van de patiŽnt in Finland - moeilijkheden die zich hebben voorgedaan
OBS: de kwaliteit van gezondheidszorg in Europa verbeteren
OBS: Alles wat u altijd al wilde weten over het beleid van de Europese Unie op het vlak van gezondheid
Artikel: Romapopulaties en ongelijkheden op het vlak van gezondheid: een nieuw perspectief
OESO: Gezondheid voor iedereen? Sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid en gezondheidsstelsels
Eurofound: Uitdagingen en kansen in de EU: levenskwaliteit en openbare diensten
OSE: Grensoverschrijdende telegeneeskunde: praktijken en uitdagingen
EuroHealthNet: Financiering van diensten voor gezondheidspromotie
Artikel: Zijn de nieuwe, niet-gerandomiseerde analysemethoden geschikt voor besluitvorming?
Artikel: Een Europese aanpak om de prestaties van de gezondheidsstelsels te beoordelen
OESO: Gezondheidspanorama (2019)

 

11

 Allerlei  [...]

Een groep organisaties die actief zijn in de gezondheidssector reageren naar aanleiding van een recente update van de gedragscode voor de farmaceutische industrie
Verenigde Naties: vergadering op hoog niveau over de universele dekking voor gezondheidszorg (UHC-Universal Health Coverage)
WGO: een belangrijke mijlpaal in de uitroeiing van poliomyelitis

  

 

1

 Volksgezondheid

Europese Commissie: de Europese Referentienetwerken (ERN) stellen zich open voor nieuwe leden
Het is de bedoeling om de geografische dekking van de bestaande netwerken uit te breiden, in het bijzonder in de lidstaten die momenteel minder vertegenwoordigd zijn. Nieuwe aandoeningen zullen in aanmerking worden genomen, waardoor het werkterrein van de huidige netwerken wordt uitgebreid.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  EN  HTML  

Europese Commissie: de opdrachtbrief van de Commissievoorzitster aan Stella Kyriakides, kandidaat-commissaris voor Gezondheid
Ursula von der Leyen heeft de kandidaat-commissaris voor Gezondheid, Stella Kyriakides, verzocht om middelen te vinden om het delen van informatie, van expertise en goede praktijken te verbeteren en om zich in te zetten voor:
-   De bevoorrading met betaalbare geneesmiddelen;
-   De doeltreffende toepassing van het nieuwe reglementair kader inzake medische hulpmiddelen;
-   De optimale benutting van de mogelijkheden van e-Health en het wegwerken van de ongelijkheden;
-   De oprichting van een European Health Data Space voor het uitwisselen van gegevens en onderzoeken;
-   De uitvoering van het Europees "ťťn gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiŽle resistentie;
-   Prioriteit aan de communicatie over vaccinatie en de strijd tegen fake news;
-   De uitvoering van het Europees Plan in de strijd tegen kanker

DOC  EN  PDF  

Europees Parlement: hoorzitting van de kandidaat-commissaris voor Gezondheid
De kandidaat-commissaris heeft de strijd tegen kanker, de toegang tot geneesmiddelen en de strijd tegen antimicrobiŽle resistentie als enkele van haar prioriteiten voorgesteld.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: veranderingen bij het DG SANTE onder de nieuwe Commissie
Enkele bevoegdheden worden van het DG GROW naar het DG SANTE overgedragen:
Het deel van de eenheid GROW.D.3, Biotechnologie en voedselvoorzieningsketen dat farmaceutische producten behandelt;
Het deel van de eenheid GROW.D.4, Technologie en cosmetische gezondheidsproducten, dat medische hulpmiddelen behandelt.

DOC  EN  PDF  

De Europese Commissie en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) bundelen krachten om de voordelen van vaccins te promoten
Het doel is de wereldwijde actie op te voeren om een halt toe te roepen aan de verspreiding van door vaccinatie te voorkomen ziekten en te pleiten tegen de verspreiding van verkeerde informatie over vaccinatie in de hele wereld.

DOC  EN/FR/NL  HTML 

Europese Commissie: Ursula von der Leyen wenst een Europese kindergarantie te creŽren
De voorzitter van de Europese Commissie wenst een kindergarantie in te stellen om ervoor te zorgen dat "elk kind dat wordt bedreigd met armoede of sociale uitsluiting, toegang heeft tot de meest basale rechten, zoals gezondheidszorg en onderwijs".

DOC  EN FR - NL  PDF   

Europese Commissie: investering in KroatiŽ in een onderzoekscentrum "van wereldklasse" over de gezondheid van kinderen
De EU investeert meer dan 48 miljoen euro om een kinderziekenhuis in de buurt van Zagreb op te richten. Het project omvat de oprichting van een eenheid alsook de aankoop van medisch materiaal en onderzoeksmateriaal.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: databank die alle gegevens verzamelt over de in de EU-gefinancierde projecten en hun resultaten
De databank groepeert de gegevens over de projecten die door de EU worden gefinancierd om de volksgezondheid te verbeteren, om ziekten te voorkomen en om de bedreigingen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid in de lidstaten weg te werken.

 DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: nieuwe aanbevelingen inzake borstkanker
Het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum (GOC) publiceert nieuwe aanbevelingen over de verzorging van borstkanker die voortaan alle behandelingsprocessen van de ziekte beslaan.

 DOC  EN  HTML  

Panel van deskundigen over doelmatige manieren om in gezondheid te investeren (EXPH): eindemandaatconferentie
De conferentie bood de gelegenheid om na te denken over de werkzaamheden van de groep en over de rol van de adviezen van deskundigen in het wetgevend proces.

 DOC  EN  HTML  

Europese Rekenkamer: aanbevelingen om de actie van de Commissie in de strijd tegen antimicrobiŽle resistentie te verbeteren
Het verslag onderzoekt op welke manier de Commissie en de Europese Agentschappen de lidstaten en het onderzoek dat door de EU in het kader van de strijd tegen de antimicrobiŽle resistentie werd gefinancierd, hebben gesteund. De Rekenkamer besluit dat er weinig elementen voorhanden zijn om te bevestigen dat de "gezondheidslast" van antimicrobiŽle resistentie, kleiner is geworden.

DOC 1  EN FR - NL  PDF   |  DOC 2  EN FR - NL  PDF  

 

2

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Europese Commissie: verslag over de lijst van geneesmiddelen die onderworpen zijn aan een aanvullende monitoring
Dit verslag betreft de opgedane ervaring van de lidstaten en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) met betrekking tot de lijst van geneesmiddelen voor menselijk gebruik die onderworpen zijn aan een aanvullende monitoring in het kader van geneesmiddelenbewakingsactiviteiten. Voor sommige geneesmiddelen gelden beperkingen ten aanzien van klinische proeven, bijvoorbeeld omdat het aantal patiŽnten en het beschikbare bewijs beperkt is.

DOC 1  EN FR - NL  PDF  

Europese Commissie: richtlijnen betreffende de evaluatie van de risico's die verbonden zijn aan ftalaten in medische hulpmiddelen
Het Wetenschappelijk Comitť voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) publiceert richtlijnen over de evaluatie van de risico's en voordelen van de aanwezigheid, in de medische hulpmiddelen die onder zijn mandaat vallen, van ftalaten met kankerverwekkende, mutagene of toxische eigenschappen voor het voortplantingsstelsel of die het endocrien systeem verstoren.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: evaluatie van de Europese wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen
De evaluatie heeft aangetoond dat de Europese wetgeving heeft bijgedragen tot de veiligheid en de kwaliteit van bloed-, weefsel-, en celtherapieŽn.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2   EN FR  PDF  

EMA: verbeteren van de coherentie in de formulering van de therapeutische indicaties om het nemen van beslissingen op het vlak van gezondheid te vergemakkelijken
Het Comitť voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van het EMA publiceert een document om de samenhang te verbeteren in de definitie van de therapeutische indicaties in de productinformatie over de geneesmiddelen. Het document is bestemd om de nationale overheden te begeleiden die belast zijn met de evaluatie van vergunningen voor het in de handel brengen en de aanvragen tot uitbreiding van indicaties die het EMA krijgt.

DOC  EN  HTML  

Negen lidstaten werken samen om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te verbeteren
Het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) is een centrale databank die gegevens bevat over alle nieuwe geneesmiddelen of geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn. De databank zal door de beleidsmakers kunnen worden gebruikt om de uitdagingen en opportuniteiten te identificeren. De overheden zullen ook met de farmaceutische industrie kunnen onderhandelen om de prijzen te drukken. BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Ierland, Portugal, Zweden, Denemarken, Zwitserland en Noorwegen zijn in dit project gestapt.

DOC 1  FR NL  HTML  |  DOC 2    EN NL  HTML  

Europese Commissie: evaluatie van het heffingssysteem van EMA
De resultaten van de evaluatie tonen aan dat het huidige tariferingssysteem van EMA over het algemeen efficiŽnt en doeltreffend is.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: vergunning voor het in de handel brengen van een vaccin tegen Ebola
Het vaccin "Ervebo" is in ontwikkeling sinds het uitbreken van de Ebola-epidemie in West-Afrika in 2014.

DOC  EN/FR/NL  HTML 

Europese Commissie: richtsnoeren met betrekking tot de goede klinische praktijken voor geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP)
De klinische proeven met ATMP's die in de EU worden uitgevoerd, moeten conform de Europese wetgeving zijn (Verordening EU nr. 536/2014) en voldoen aan de vereisten die in dit document in detail worden beschreven.

DOC  EN  PDF  

Het FAGG vraagt de stopzetting van de verstrekking door Nederlandse online apotheken van zware geneesmiddelen aan Belgische patiŽnten
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft aan de alarmbel getrokken met betrekking tot de verkoop door Nederlandse apothekers van zware medicatie op voorschrift aan Belgische patiŽnten. Volgens de Belgische minister van Volksgezondheid, De Block, heeft het FAGG aan het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om deze praktijken meteen een halt toe te roepen.

DOC 1  NL  HTML  |  DOC 2    FR  HTML  

 

3

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt

Europese Commissie: antwoorden op de lacunes die door de Europese Rekenkamer zijn vastgesteld inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg
Als antwoord op een vraag van Europarlementslid Sophie in 't Veld (groep Renew Europe) heeft de Commissaris voor Gezondheid, Vytenis Andriukaitis, bevestigd dat een actieplan van de Commissie zou worden uitgevoerd om de aanbevelingen van de Rekenkamer te implementeren.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  NL  HTML  

Europees Parlement: antwoord op een parlementaire vraag over de opleiding van verpleegkundig personeel
Commissaris Bienkowska, belast met de interne markt, bevestigt dat de lidstaten bevoegd zijn om op hun grondgebied de inhoud en de organisatie van de beroepsopleiding te bepalen. Ze moeten niet-discriminerende toegangsvoorwaarden voor alle Europese burgers vaststellen.
Indien een verpleegkundige die in het buitenland is opgeleid, voldoet aan de criteria die door de gastlidstaat zijn vastgesteld, zou de toegang tot een aanvullende opleiding niet mogen worden geweigerd.

DOC  EN  HTML  

 

4

 e-Health

Europese Commissie: mededeling betreffende de strategische prioriteiten voor Europese normalisatie
Nadat zij in 2018 een aanbeveling betreffende een Europees uitwisselingsformaat voor elektronische gezondheidsdossiers heeft aangenomen, spoort de Commissie de normalisatieorganisaties aan om de implementatie van dit geharmoniseerde formaat te ondersteunen.

DOC  EN FR - NL  PDF  

 

5

 Sociaal beleid

Europese Commissie: rapport over de implementatie van nationale strategieŽn voor de integratie van de Roma
Dit rapport belicht de belangrijkste trends op vier beleidsdomeinen van het Europees kader met betrekking tot de nationale strategieŽn voor de integratie van de Roma: onderwijs, tewerkstelling, gezondheid en huisvesting.

DOC  EN  PDF  

Raad: conclusies betreffende de economie van het welzijn
De conclusies van de Raad sporen de lidstaten en de Commissie aan om het begrip "economie van het welzijn" zowel in de nationale als Europese beleidslijnen te integreren en om in de verbetering van de gezondheid te investeren.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europees Parlement: hoorzitting van de kandidaat-commissaris voor de "Bevordering van de Europese levenswijze", Margaritis Schinas
De kandidaat-commissaris heeft zijn ambitie bevestigd om een Europese kindergarantie te creŽren voor kwetsbare gezinnen waarvan de kinderen moeilijk toegang tot gezondheidszorg krijgen.

DOC  EN  HTML  

Europees Parlement: goedkeuring van de resolutie inzake tewerkstelling en sociaal beleid in de eurozone
In zijn resolutie die op 10 oktober 2019 is goedgekeurd, wijst het Europees Parlement op het belang van gezondheidszorgdiensten in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en verzoekt het de lidstaten om van preventie een prioriteit te maken in het kader van hun gezondheidsbeleid.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

Europees netwerk inzake sociaal beleid (ESPN): De uitgaven voor sociale bescherming en de financiering ervan in Europa
In het rapport wordt aangetoond, dat ondanks het feit dat de crisis de behoefte aan uitgaven heeft vergroot, het gevoerde soberheidsbeleid de uitgaven zowel op het vlak van pensioenen als gezondheid beperkt heeft. In het rapport wordt eveneens benadrukt dat, hoewel de systemen die van de sociale bijdragen afhangen, niet in gevaar zijn, hun financiering gediversifieerd moet worden om op lange termijn passende beschermingsniveaus te garanderen. Het document is op 35 nationale verslagen gebaseerd.

DOC  EN  HTML  

Raad: goedkeuring van een aanbeveling met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming
De tekst pleit ervoor dat atypische werknemers en zelfstandigen toegang krijgen tot socialebeschermingstelsels met inbegrip van de stelsels inzake gezondheid, werkloosheid, moederschap, vaderschap, arbeidsongevallen, beroepsziekten, invaliditeit en vergrijzing.

DOC  EN FR - NL  PDF  

Europees Parlement: studie over de professionele mobiliteit en de erkenning in de gereglementeerde beroepen
Deze studie die door het Europees Parlement is gefinancierd, onderzoekt de obstakels die de professionele zorgverleners ondervinden bij het uitoefenen van hun beroep in een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER). Met een focus op de gezondheidssector onderzoekt de studie het Europees systeem voor de erkenning van beroepskwalificaties en de gevolgen van de herziene richtlijn op de erkenning van de beroepskwalificaties.

DOC  EN  PDF  

 

6

 Economisch beleid

Europees Parlement: hoorzitting van de kandidaat-commissaris voor de Democratie en de demografie, Dubravka äuica
De commissaris zou snel een groenboek over de vergrijzing van de bevolking en de gevolgen ervan voor de uitgaven op het vlak van gezondheidszorg en pensioenen moeten voorstellen.

DOC  EN  HTML  

Ierland: verslag over het post-programmatoezicht
Volgens het verslag van de Europese Commissie is de houdbaarheid van het Ierse gezondheidssysteem niet gegarandeerd.

DOC  EN  HTML  

Cyprus: missie voor het post-programmatoezicht
Naar aanleiding van de missie voor post-programmatoezicht in Cyprus meent het team van de Europese Commissie dat de implementatie van het nationaal gezondheidssysteem nog een aandachtige follow-up vereist gelet op de budgettaire gevolgen ervan, in het bijzonder gedurende de eerste jaren van zijn uitvoering.

DOC  EN  HTML  

Portugal: verslag over het post-programmatoezicht
Volgens het verslag van de Commissie moet het nieuwe programma ter versterking van de globale houdbaarheid van het gezondheidssysteem snel en "daadkrachtig" worden geÔmplementeerd.

DOC  EN  HTML  

Cyprus: ex-postevaluatie van het economisch saneringsprogramma (2013-2016)
Het economisch saneringsprogramma omvatte een brede waaier aan maatregelen ter versterking van de houdbaarheid van de financieringsstructuur en de doeltreffendheid van de openbare gezondheidszorg.

DOC  EN  PDF  

Strategisch forum voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang: aanbevelingen voor de ontwikkeling van strategische economische sectoren
Het Forum dat de Commissie heeft opgericht en dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten, de academische wereld en de industrie, identificeert "Smart Health" als een strategische waardeketen. "Smart Health" wordt gedefinieerd als een mix van digitale gezondheidstechnologieŽn, digitale media, mobiele toestellen en biomedische engineering. De ontwikkeling van deze sector is afhankelijk van de beschikbaarheid en van de kwaliteit van de infrastructuur, van de gegevensanalyse en van de ICT-oplossingen om de innovaties op het vlak van gezondheid te steunen.

DOC  EN  HTML  

Junckerplan: de Europese Investeringsbank (EIB) financiert onderzoek & ontwikkeling van Prophesee
Prophesee heeft een systeem van "neuromorfische vision" ontwikkeld. De technologie die de firma heeft ontwikkeld kan onder meer voor de behandeling van slechtzienden worden gebruikt.

DOC  FR  HTML  

Junckerplan: de EIB steunt de Poolse biotechnologische sector
De EIB kent een lening van 30 miljoen euro toe aan de firma Mabion -die gespecialiseerd is in biotechnologie, voor het onderzoek en de productie van innoverende geneesmiddelen voor de behandeling van kanker en auto-immuun ziekten.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: 600 aanvragen van de lidstaten in het kader van het Steunprogramma voor structurele hervormingen.
Het programma biedt de lidstaten een expertise in het kader van de implementatie van groeibevorderende hervormingen. Die hervormingen kunnen op verschillende domeinen betrekking hebben zoals gezondheid, onderwijs en sociale diensten. De Commissie zal de geselecteerde projecten begin 2020 kiezen.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: analyse van de begrotingsontwerpen 2020
Volgend op de economische vooruitzichten van het najaar en na raadpleging van de lidstaten, heeft de Commissie haar adviezen aangenomen over de begrotingsplannen van alle landen van de eurozone. De overheidsuitgaven op het vlak gezondheid werden eveneens voor elk land onderzocht.

DOC  EN  HTML  

 

7

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest: sanctie opgelegd aan een apotheek wegens het onregelmatig verstrekken van receptplichtige geneesmiddelen
Volgens het Hof in de zaak C-222/18 verzet richtlijn 2011/24/EU zich niet tegen een regeling van een lidstaat volgens welke een apotheek van deze lidstaat geen receptplichtige geneesmiddelen mag verstrekken op basis van een bestelformulier dat afkomstig is van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector die in een andere lidstaat gemachtigd is om geneesmiddelen voor te schrijven en zijn activiteit uit te oefenen, terwijl dat wel mag indien het bestelformulier afkomstig is van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector die in de eerste lidstaat gemachtigd is om zijn activiteit uit te oefenen.

 DOC  FR/NL  HTML  

Arrest: medische verzorging in het kader van de uitoefening van medische en paramedische beroepen die van btw zijn vrijgesteld
In de zaak C-700/17 heeft het Hof geoordeeld dat de medische verzorgingsdiensten die worden geleverd door een medisch specialist in klinische chemie en laboratoriumdiagnostiek, onder de btw-vrijstelling konden vallen indien deze diensten niet voldeden aan alle voorwaarden voor de vrijstelling waarin artikel 132, lid 1, onder b), van de richtlijn 2006/112/EG voorziet. De btw-vrijstelling is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de betreffende medische verzorging wordt verstrekt in het kader van een vertrouwensrelatie tussen de patiŽnt en de zorgverstrekker.

 DOC  FR/EN/NL  HTML  

Arrest: gerechtelijke procedure die om medische en veiligheidsredenen de opname in een psychiatrische inrichting toestaat 
In zaak C-467/18 heeft het Hof geoordeeld dat de richtlijnen 2012/13 / EU en 2013/48 / EU van toepassing zijn op nationale wetgeving die voorziet in gerechtelijke procedures die om therapeutische en veiligheidsredenen de psychiatrische internering machtigen van personen die in een staat van krankzinnigheid daden hebben gepleegd die een gevaar voor de samenleving vormen.

 DOC  FR/EN/NL  HTML  

Arrest: preciseringen betreffende de toestemming van een gebruiker van een website voor de opslag van en het verkrijgen van toegang tot zijn persoonsgegevens
In de zaak C-673/17 stelt het Hof dat de toestemming die door een gebruiker van een website is verleend voor de opslag van en het verkrijgen van informatie die reeds op zijn eindapparatuur is opgeslagen via cookies (waaronder elementen die kenmerkend zijn voor zijn fysieke, genetische, fysiologische en psychische identiteit), niet rechtsgeldig is wanneer die toestemming is verkregen door middel van een standaard aangevinkt selectievakje dat deze gebruiker moet uitvinken.

 DOC  FR/EN/NL  HTML  

Arrest: interpretatie van het begrip "passende schadeloosstellingĒ dat is gedefinieerd in richtlijn 2004/48/EG
In augustus 2000 vroeg Bayer een octrooi aan bij het nationaal bureau voor intellectuele eigendom van Hongarije voor een geneesmiddel met een anticonceptionele werkzame stof. Op 4 oktober 2010 verleende het bureau het octrooi aan Bayer. Ondertussen waren Richter en Exeltis begonnen met het introduceren van anticonceptiemiddelen op de Hongaarse markt. De Hongaarse rechter verbood Richter en Exeltis om de betrokken producten op de markt te brengen. Die laatsten vorderden in 2012 een vergoeding van Bayer voor de schade die zij stellen te hebben geleden ten gevolge van deze voorlopige maatregelen.

In het arrest in de zaak C-688/17 spreekt het Hof zich uit over de toepassing van het begrip "passende schadeloosstelling" dat is gedefinieerd in de richtlijn 2004/48/EG, betreffende de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten op dit geval.

 DOC  FR/EN/NL  HTML  

Arrest: op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
In het kader van de zaak C-616/17 besluit het Hof dat geen enkel element afdoet aan de geldigheid van de verordening betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. De procedurele regels die van toepassing zijn op de goedkeuring voor gewasbeschermingsmiddelen, meer bepaald de glyfosaathoudende producten, zijn dus geldig.

DOC 1  EN FR  PDF  |  DOC 2  FR/EN/NL  HTML  

 

8

 Mededinging

Duitsland: het federale hof van justitie vernietigt een arrest van het Oberlandesgericht van DŁsseldorf waarbij de Rossman-apotheek een geldboete wordt opgelegd
Het Oberlandesgericht had de aan de Rossmann-apotheek opgelegde boete verhoogd van 5,25 miljoen euro naar 30 miljoen euro voor het vastleggen van een wederverkoopprijs. Het federale hof heeft dit arrest vernietigd, omdat het van oordeel was dat de regionale rechtbank haar beslissing niet had gemotiveerd binnen de wettelijke termijn van elf weken na haar uitspraak.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  DE  HTML  

BelgiŽ: de Commissie opent diepgaande onderzoeken naar fiscale rulings die aan multinationale ondernemingen zijn toegekend
De onderzoeken hebben betrekking op individuele fiscale rulings in verband met "overwinst" die door BelgiŽ zijn afgegeven aan 39 multinationale ondernemingen, waarvan sommige actief zijn in de farmaceutische sector en de gezondheidssector, en hebben tot doel om na te gaan of die rulings aan de ondernemingen die ze hebben genoten, een voordeel hebben toegekend ten opzichte van hun concurrenten.

 DOC  EN/NL/FR  HTML  

Duitsland: de mededingingsautoriteit geeft groen licht voor een fusie in de ziekenhuissector in de AllgaŁ-regio
Ondanks de aanzienlijke marktaandelen van de betrokken klinieken werd de fusie in de eerste fase van het onderzoek goedgekeurd en geeft zij aanleiding tot een nieuwe ziekenhuisgroep onder leiding van Sana Kliniken.

 DOC  EN  HTML  

Portugal : de Portugese mededingingsautoriteit (AdC) keurt een fusie in de ziekenhuissector goed
In mei 2019 leidde AdC een diepgaand onderzoek in naar de voorgenomen fusie tussen Grupo HPA Saķde en Hospital S„o GonÁalo de Lagos (HSGL). De autoriteit heeft uiteindelijk vastgesteld dat HSGL voldoet aan de criteria voor de "verdediging van de in gebreke blijvende onderneming". Dit betekent dat de beoordeling van de fusie gebaseerd moet zijn op het scenario waarin HSGL en haar activa zonder de fusie van de markt zouden verdwijnen.

 DOC  EN  HTML  

Nederland: de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) publiceert een rapport over de concurrentie in de sector van TNF-alfaremmers
De ACM heeft geen manifeste inbreuk op het mededingingsrecht vastgesteld. Zij doet aanbevelingen aan ziekenhuizen, verzekeraars en beleidsmakers en herinnert hen eraan dat zij de mededingingsregels zal toepassen indien specifieke kortingen van leveranciers de markt afschermen.

DOC  NL  PDF  

BelgiŽ: huiszoekingen in de farmaceutische sector
De huiszoekingen vinden plaats bij ondernemingen die ervan verdacht worden pogingen te hebben ondernomen om de toegang tot de markt of de marktuitbreiding van biosimilaire geneesmiddelen die concurreren met bestaande geneesmiddelen te beperken, vertragen of beletten.

 DOC  EN/FR/NL  HTML  

BelgiŽ: de Nationale Raad van de Orde der Apothekers reageert op de klachten van de auditeur van de Belgische Mededingingsautoriteit
De door Nationale Raad van de Orde der Apothekers voorgestelde verbintenissen inzake publiciteit en kortingen, bedoeld om de bepalingen van de Deontologische Code aan te vullen en de interpretatie van deze regels door apothekers en disciplinaire organen te vergemakkelijken, bevatten volgende voorstellen: de principiŽle toelating van publiciteit en commerciŽle praktijken; de goedkeuring van een becommentarieerde code voor publiciteit en commerciŽle praktijken.

DOC  FR  -  NL  HTML  

Slovakije: de mededingingsautoriteit (AMO SR) legt een gemeente een boete op wegens beperking van de mededinging in de farmaceutische sector
De gemeente zou bepaalde ondernemingen hebben bevoordeeld, waardoor de mededinging bij de verstrekking van farmaceutische zorg in openbare apotheken zou zijn beperkt. De gemeente heeft beroep aangetekend.

DOC  EN  HTML  

 

9

 Inbreukprocedures

BelgiŽ: de Commissie verzoekt de naleving van de Europese regels inzake de erkenning van beroepskwalificaties
De Commissie heeft BelgiŽ een aanmaningsbrief gestuurd met betrekking tot de non-conformiteit van de opleidingsprogramma's voor algemeen verpleegkundigen met de Europese regels inzake de erkenning van beroepskwalificaties.

DOC  EN/FR/NL  HTML  

 

10

 Publicaties

OBS: versterking van de gezondheidsstelsels door middel van verpleegkundige zorg
In dit rapport, getiteld "Strengthening health systems through nursing: Evidence from 14 European countries (2019)", worden de verschillende soorten structuren en organisaties inzake verpleegkundige zorg in 14 Europese landen geanalyseerd en vergeleken. Terwijl de gezondheidsstelsels zich aanpassen aan de toenemende vraag, blijft het belang van deze zorg toenemen.

DOC  EN  PDF  

Eurohealth: de digitale gezondheidsstelsels
Deze editie van Eurohealth geeft een stand van zaken van de belangrijkste uitdagingen in verband met de digitalisering van de gezondheidsstelsels en geeft aan hoe men er collectief voordeel kan van hebben.

DOC  EN  HTML  

Eurosurveillance: bijna 500.000 mannen die seks hebben met mannen in de EU hebben PrEP nodig, maar hebben er geen toegang toe
Bijna 500.000 mannen in de EU die seks hebben met mannen hebben niet de toegang die ze wensen tot "Pre-Exposure-Prophylaxis" (PrEP) voor HIV.

DOC  EN  HTML  

OBS: duurzame financiering van de gezondheidsstelsels in de context van de vergrijzing van de bevolking
Het European Observatory on Health Systems and Policies (OBS) publiceert een rapport met de titel "Sustainable health financing with an ageing population: implications of different revenue raising mechansims and policy options". Dit document onderzoekt de financiering van de gezondheids- en langdurige zorgstelsels en de mogelijke gevolgen van de vergrijzing van de bevolking voor de duurzaamheid van de gezondheidsstelsels.

DOC  EN  PDF  

Artikel: omzetting van de richtlijn betreffende de rechten van de patiŽnt in Finland - moeilijkheden die zich hebben voorgedaan
In dit artikel wordt het uitvoeringsproces betreffende de toepassing van de richtlijn over rechten van patiŽnten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (2011/24/EU) geanalyseerd.

DOC  EN  HTML  

OBS: de kwaliteit van gezondheidszorg in Europa verbeteren
Deze publicatie getiteld "Improving healthcare quality in Europe: Characteristics, effectiveness and implementation of different strategies" richt zich op het concept "zorgkwaliteit" en benadrukt de moeilijkheid om de relevantie van strategieŽn ter verbetering van deze zorgkwaliteit te beoordelen, alsook de wijze waarop deze strategieŽn in een gezondheidszorgstelsel passen.

DOC  EN  HTML  

OBS: Alles wat u altijd al wilde weten over het beleid van de Europese Unie op het vlak van gezondheid
Onder de titel "Everything you always wanted to know about European Union health policies but were afraid to ask", geeft dit document een uitgebreid overzicht en analyse van het volksgezondheidsbeleid van de Europese Unie tot medio 2019.

DOC  EN  HTML  

Artikel: Romapopulaties en ongelijkheden op het vlak van gezondheid: een nieuw perspectief
Dit artikel heeft tot doel de gezondheid en het welzijn van de Roma te belichten als een bijzonder aandachtspunt in het Europese onderzoek en beleid, alsook de potentiŽle risico's van een veralgemening van de "gezondheid van de Roma".

DOC  EN  HTML  

OESO: Gezondheid voor iedereen? Sociale ongelijkheden op het vlak van gezondheid en gezondheidsstelsels
Deze publicatie analyseert de ongelijkheden op het vlak van gezondheid en geeft stof tot nadenken om de samenleving meer inclusief te maken.

DOC  EN  HTML  

Eurofound: Uitdagingen en kansen in de EU: levenskwaliteit en openbare diensten
In het rapport wordt een analyse gemaakt van de vooruitgang en toekomstige uitdagingen met betrekking tot de toegang tot en de kwaliteit van langdurige zorg, de gezondheidszorgstelsels, de diensten voor kinderopvang, de toegang van jongeren tot gezondheidsdiensten en de gevolgen van de digitalisering voor de gezondheidszorg.

DOC  EN  HTML  

OSE: Grensoverschrijdende telegeneeskunde: praktijken en uitdagingen
Volgens dit rapport zijn grensoverschrijdende telegeneeskundepraktijken zeldzaam, zowel in BelgiŽ als in andere landen van de Europese Unie, en gaat het vrijwel uitsluitend over tele-expertise en telediagnose. Toch kan grensoverschrijdende telegeneeskunde in bepaalde specifieke omstandigheden een toegevoegde waarde bieden.

DOC 1  EN  PDF  |  DOC 2  FR NL  PDF  

EuroHealthNet: Financiering van diensten voor gezondheidspromotie
Deze informatiegids stelt manieren voor om de uitgaven voor zorg en behandelingen te verschuiven naar investeringen in preventie. Er worden mogelijkheden aangegeven voor de middelen en bekwaamheden die moeten worden gemobiliseerd om deze overgang te waarborgen en bij te dragen tot een "welzijnseconomie".

DOC  EN  HTML  

Artikel: Zijn de nieuwe, niet-gerandomiseerde analysemethoden geschikt voor besluitvorming?
Dit artikel heeft betrekking op de methoden voor de beoordeling van farmaceutische producten. De auteurs stellen dat een passende methodologische validatie de geloofwaardigheid van de gegevensbronnen kan waarborgen en de overheden in staat kan stellen om erop te vertrouwen teneinde betrouwbare wetenschappelijke conclusies te trekken. Het artikel is mede ondertekend door een aantal EMA-leden, academici en experts van nationale regelgevende instanties.

DOC  EN  HTML  

Artikel: Een Europese aanpak om de prestaties van de gezondheidsstelsels te beoordelen
In het artikel "An EU approach to health system performance assessment: Building trust and learning from each other", worden drie sterke punten van de EU-deskundigengroep voor de prestatiebeoordeling van zorgstelsels (HSPA) besproken.

DOC  EN  HTML  

OESO: Gezondheidspanorama (2019)
Het rapport "Health at a Glance 2019" geeft een overzicht van de gezondheid in de lidstaten, kandidaat-lidstaten en partners van de OESO door een vergelijking te maken van de belangrijkste indicatoren met betrekking tot de gezondheid van hun bevolking en de prestaties van hun gezondheidsstelsels.

DOC  EN/FR  HTML  

 

11

 Allerlei

Een groep organisaties die actief zijn in de gezondheidssector reageren naar aanleiding van een recente update van de gedragscode voor de farmaceutische industrie
Volgens deze verenigingen zou de nieuwe gedragscode van de European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) de industrie in staat stellen invloed uit te oefenen op de inhoud van de medische opleiding en promotieactiviteiten onder het mom van opleiding te verbergen.

DOC  EN  PDF  

Verenigde Naties: vergadering op hoog niveau over de universele dekking voor gezondheidszorg (UHC-Universal Health Coverage)
Het doel van de bijeenkomst was om beleidsmakers te mobiliseren om de hele gezondheidsagenda onder de vlag van de UHC te brengen en gezamenlijke steun te verlenen voor investeringen in gezondheid.

DOC 1  EN  HTML  |  DOC 2  EN  HTML  

WGO: een belangrijke mijlpaal in de uitroeiing van poliomyelitis
De European Regional Commission for the Certification of Poliomyelitis Eradication verklaart dat de Europese regio poliovrij is, maar moedigt sommige landen aan om inspanningen te leveren op het gebied van vaccinatiedekking en/of ziektesurveillance.

DOC  EN/FR  HTML   De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 22 november 2019.