Nieuws over gezondheidszorg uit Europa

Nr. 44 - december 2017


      

1

 Volksgezondheid  [...]

Europese Commissie: mededeling "Groei en cohesie stimuleren in de grensregio's van de EU"
EU-Compass over geestelijke gezondheid en welzijn: conferentieverslag
Europese Commissie: sociale factoren en ongelijkheid op gezondheidsgebied ervaren door LGBTI personen
Europese Commissie: lancering van de gezamenlijke actie CHRODIS Plus rond de strijd tegen niet-overdraagbare ziektes
HSPA: rapporteren en meedelen: praktische gids voor de beleidsmakers
Europese Commissie: studie over corruptie in de gezondheidssector bijgewerkt
Europese Commissie: kosten-batenanalyse van een duurzaam Europees gezondheidsinformatiesysteem
Europese Commissie: grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied: principes en praktijken
Euregio Maas-Rijn: project over zeldzame ziekten (EMRaDi)

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt  [...]

Europees Parlement: evaluatie van de nieuwe restrictiviteitsindicator voor de professionele diensten
DSV: persbericht over de standaardisering van de sociale zekerheids- en gezondheidsdiensten

 

3

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen  [...]

Europese Commissie: openbare raadpleging over aanvullende beschermingscertificaten en uitzonderingen op octrooien met het oog op onderzoek
BeNeLuxA: lancering van een website over de internationale samenwerking inzake geneesmiddelen
EU-Verenigde Staten: wederzijdse erkenning van de inspecties op de productielocaties van geneesmiddelen
Europese Commissie: verslag over de situatie van de pediatrische geneesmiddelen in de EU
Europese Commissie en EMA: nieuw actieplan over de geneesmiddelen voor geavanceerde therapie
EMA: mogelijkheden voor samenwerking tussen de regulatoren en de uitbetalingsinstellingen van gezondheidszorgen verkennen
Europese Commissie: wetgeving over de goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik
Griekse regering: grote spanningen met de farmaceutische industrie
EXPH: advies over innovatieve betalingsmodellen voor dure innovatieve geneesmiddelen
EMA: actieplan rond de aanbevelingen van de Commissie voor de verbetering van de bijsluiters
Raad van Europa: eindverslag van zijn project over kwaliteitsindicatoren voor farmaceutische zorg

 

4

 e-Health  [...]

Ests voorzitterschap: verklaring 'Digital Health Society'
Ests voorzitterschap van de EU: conferentie over "Gezondheid in de digitale samenleving. De digitale samenleving voor gezondheid"
EESC: bericht over de impact van de digitalisering in de gezondheidszorg op ziektekostenverzekeringen

 

5

 Sociaal beleid  [...]

Raad van Europa: partieel akkoord over het voorstel tot verordening betreffende de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels
Raad: proclamatie van de Europese pijler van sociale rechten
EPSCO-raad: Europese pijler van sociale rechten
EPSCO-raad: Europees Semester, de belangrijkste boodschappen van de comitťs voor werkgelegenheid en sociale bescherming goedgekeurd
Comitť voor Sociale Bescherming: jaarverslag 2017

 

6

 Internationale overeenkomsten  [...]

EU-Canada: inwerkingtreding van de Economische en Handelsovereenkomst (CETA)
Frankrijk-Canada: actieplan van de Franse regering met betrekking tot CETA

 

7

 Hof van Justitie van de Europese Unie  [...]

Arrest: een Staat kan de uitoefening van het beroep van klinische tandprotheticus om redenen van volksgezondheid beperken
Conclusies van de advocaat-generaal: de arbitrageregeling van het investeringsverdrag dat is gesloten tussen twee lidstaten doet geen afbreuk aan het juridische systeem van de EU
Arrest: de btw-vrijstelling voor de zelfstandige groeperingen van personen mag zich niet beperken tot de gezondheidszorg

 

8

 Mededinging  [...]

Europese Commissie: toestemming van de overname van Bard door BD onder voorwaarden
Europese Commissie: start van een diepgaand onderzoek over het concentratieproject tussen Essilor en Luxottica
Franse mededingingsautoriteit: toestemming van de overname van MťdiPŰle-Partenaires door Elsan onder voorwaarden
Mededingingsautoriteit en Britse markten: publicatie van de volledige beslissing die Pfizer en Flynn veroordeelt

 

9

 Publicaties  [...]

Artikel: Het gezondheidsbeleid in tijden van bezuinigingen
Artikel: Beantwoorden de programmaís voor de evaluatie van de gezondheidstechnologieŽn de uitdagingen op het vlak van weesgeneesmiddelen?
Artikel: Handelsbeleid, wat de beleidsmakers en verdedigers van de gezondheid moeten weten
Artikel: Aanbevelingen van de Europese werkgroep voor de evaluatie van de waarde van en de financieringsprocessen voor de zeldzame ziekten
Artikel: scenario's voor de Brexit en de sociale zekerheid
EPHA: BENELUXA: eerste resultaten van de meerlandensamenwerking voor prijsonderhandelingen voor geneesmiddelen
OESO: Health at a Glance 2017
BMJ: de meeste geneesmiddelen komen op de markt zonder dat het voordeel voor de overleving of de levenskwaliteit wordt aangetoond
Eurohealth: speciale editie
Politico: de uittocht van Europese artsen en verpleegkundigen

 

10

 Varia  [...]

WGO: "Voor de duurzaamheid van gezondheidswerkers in de Europese regio van de WGO: actiekader" - Beslissing
NHS Confederation: "Waarom is een akkoord bereiken over de burgerrechten na de Brexit belangrijk voor de NHS"
NHS Confederation: Brexit, NHS, en verkiezingen 2017
CBBA-Europe - nieuwe stem voor grensoverschrijdende sociale voordelen
EIB: voor de eerste keer investering in kapitaal in het domein van de gezondheid
Conferentie: Gezondheidszorgberoepen reguleren in Europees perspectief

 

  

1

 Volksgezondheid

Europese Commissie: mededeling "Groei en cohesie stimuleren in de grensregio's van de EU"
Deze mededeling gaat dieper in op de vraag hoe de EU en de lidstaten de complexiteit, de duur en de kosten van grensoverschrijdende interactie kunnen verminderen en de bundeling van diensten langs binnengrenzen kunnen bevorderen. De Commissie wil een uitgebreide inventaris opmaken van de grensoverschrijdende samenwerking in de grensoverschrijdende gezondheidszorg. De mededeling wordt begeleid door een werkdocument van de diensten van de Commissie.

DOC 1 FR  EN  NL  PDF  |  DOC 2 EN  PDF  

EU-Compass over geestelijke gezondheid en welzijn: conferentieverslag
In dit verslag wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste boodschappen van de presentaties en de rondetafels die hebben plaatsgevonden tijdens het tweede jaarlijkse forum van de EU over geestelijke gezondheid en welzijn. De thematische gebieden van het Forum van dit jaar waren de geestelijke gezondheid op het werk, de geestelijke gezondheid in de scholen en zelfmoordpreventie.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: sociale factoren en ongelijkheid op gezondheidsgebied ervaren door LGBTI personen
Deze documenten schetsen een beeld van de taken 1 en 2 van het project Health4LGBTI. De studie heeft betrekking op de ongelijkheden op gezondheidsgebied waarmee lesbiennes, gays, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LGBTI) worden geconfronteerd (in het bijzonder zij die zich in kwetsbare situaties bevinden), en op de mogelijke obstakels waartegen de professionele zorgverleners aanlopen tijdens hun zorgverlening.

DOC 1 EN  PDF  |  DOC 2 EN  PDF  

Europese Commissie: lancering van de gezamenlijke actie CHRODIS Plus rond de strijd tegen niet-overdraagbare ziektes
CHRODIS Plus (2017-2020) is een gezamenlijke actie waarmee men de landen van de EU wil ondersteunen in de uitvoering van de initiatieven die werden bepaald tijdens de eerste gezamenlijke actie CHRODIS (2013-2017), om de last van de niet-overdraagbare ziektes te verlichten.

DOC 1 EN  HTML  |  DOC 2 EN  HTML  

HSPA: rapporteren en meedelen: praktische gids voor de beleidsmakers
Dit document richt zich tot de beleidsmakers die betrokken zijn bij de evaluatie van de performantie van de gezondheidssystemen (HSPA). Er worden praktische adviezen in gegeven, alsook adviezen om op een doeltreffende manier te rapporteren en te communiceren over de resultaten van de beoordeling. Het document werd ontwikkeld om te antwoorden op een vraag van de deskundigengroep van de EU voor de beoordeling van de performantie van de gezonheidszorgstelsels (HSPA) en werd in de groep besproken.

DOC  EN  PDF  

Europese Commissie: studie over de corruptie in de gezondheidssector bijgewerkt
Het DG Binnenlandse Zaken en migratie had Ecorys in 2012 belast met de taak om een onderzoek te voeren naar de corruptie in de gezondheidssector. Deze studie had als doel de impact, het karakter en de reikwijdte van de corruptiepraktijken in de gezondheidssector in de EU beter te begrijpen, te evalueren in welke mate de lidstaten in staat zijn om de corruptie in hun gezondheidssysteem te vermijden en te controleren, en ook de doeltreffendheid van die maatregelen in de praktijk te evalueren. Die studie is nu bijgewerkt.

DOC EN  PDF  

Europese Commissie: kosten-batenanalyse van een duurzaam Europees gezondheidsinformatiesysteem
Met die studie worden de kosten en baten onderzocht voor de ambtsgenoten en begunstigden in de lidstaten die gebruik maken van het Europees gezondheidsinformatiesysteem, en wordt de huidige toestand vergeleken met een mogelijk systeem dat op een duurzame wijze is opgebouwd.

DOC  EN  HTML 

Europese Commissie: grensoverschrijdende samenwerking op gezondheidsgebied: principes en praktijken
In deze publicatie van het DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie wordt informatie gegeven over de obstakels voor en de succesfactoren van de samenwerking in verschillende geografische contexten. Ze bevat meerdere voorbeelden van soorten samenwerking die door het instrument Interreg worden ondersteund.

DOC 1 EN/FR  HTML  |  DOC 2 FR  PDF  |  DOC 3 EN  PDF  

Euregio Maas-Rijn: project over zeldzame ziekten (EMRaDi)
Dit project maakt deel uit van het Europese programma INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn. Het is de bedoeling de transparantie over de behoeften en de beschikbaarheid van de diensten in het gebied van de zeldzame ziekten (RD) in de regio verhogen, modellen van trajecten voor RD-patiŽnten te ontwikkelen, het netwerk van de zorgverleners, ziektekostenbetalers en de patiŽntenorganisaties te verbeteren, en het publiek te sensibiliseren over de zeldzame ziekten.

DOC  EN  HTML 

 

2

 Gezondheidszorgdiensten in de interne markt

Europees Parlement: evaluatie van de nieuwe restrictiviteitsindicator voor de professionele diensten
De studie heeft betrekking op de nieuwe restrictiviteitsindicator van nationale regelgeving van professionele diensten in de EU, die door de Commissie is uitgewerkt. Na de toelichting van de context van de recente initiatieven van de EU op het gebied van diensten, in het bijzonder professionele diensten, wordt de nieuwe indicator in detail toegelicht en uitgelegd.

DOC  EN  PDF 

DSV: persbericht over de standaardisering van de sociale zekerheids- en gezondheidsdiensten
De Europese vertegenwoordiging van de Duitse verenigingen van de sociale zekerheid (DSV), vertegenwoordigd door GKV-Spitzenverband, de Duitse ziekenhuisvereniging (DKG) en de Duitse medische vereniging (BńK), hebben gezamenlijk verklaard dat de Europese normalisering nuttig kan zijn voor de gezondheidsproducten zoals de medische hulpmiddelen of spuiten, maar geen toegevoegde waarde heeft voor de gezondheidsdiensten en de langdurige verzorging.

DOC  EN  HTML 

 

3

 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

Europese Commissie: openbare raadpleging over aanvullende beschermingscertificaten en uitzonderingen op octrooien met het oog op onderzoek
De Europese Commissie heeft een studie gepubliceerd over de evaluatie van de economische gevolgen van een wijziging van de uitzonderingsbepalingen en de bescherming van de aanvullende beschermingscertificaten (ABC) in Europa, in het bijzonder in de farmaceutische sector. Naar aanleiding van de publicatie van de studie heeft de Commissie eveneens een openbare raadpleging over het onderwerp geopend die loopt tot 4 januari 2018.

DOC  FR  EN  NL  HTML  

BeNeLuxA: lancering van een website over de internationale samenwerking inzake geneesmiddelen
BelgiŽ, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk (BeNeLuxA) werken samen om nieuwe geneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te maken voor patiŽnten. Ook willen zij de toegang tot belangrijke innovatieve geneesmiddelen en betaalbare behandelingen verbeteren. De website is een nieuwe stap in deze samenwerking.

DOC 1  FR NL  HTML   |  DOC 2 EN  HTML  

EU-Verenigde Staten: wederzijdse erkenning van de inspecties op de productielocaties van geneesmiddelen
De EU en de Verenigde Staten hebben een akkoord van wederzijdse erkenning gesloten voor de inspecties die worden gehouden op de productielocaties van geneesmiddelen op hun respectievelijke territorium. Dat akkoord bevindt zich sinds 1 november in de operationele fase.

DOC  EN  HTML  

Europese Commissie: verslag over de situatie van de pediatrische geneesmiddelen in de EU
De Commissie heeft aan het Europees Parlement en de Raad een verlag voorgelegd over de geboekte vooruitgang in het domein van de geneesmiddelen voor kinderen sinds de inwerkingtreding van de verordening betreffende geneesmiddelen voor pediatrisch gebruik, 10 jaar geleden. In dat verslag wordt onder andere geconcludeerd dat de positieve vorderingen in de ontwikkeling van de pediatrische geneesmiddelen niet hadden kunnen plaatsvinden zonder een specifieke Europese wetgeving.

DOC  FR/EN  HTML  

Europese Commissie en EMA: nieuw actieplan over de geneesmiddelen voor geavanceerde therapie
De diensten van de Commissie en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hebben een gezamenlijk actieplan gelanceerd om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor geavanceerde therapie (ATMP) te ontwikkelen, bedoeld om de procedures te rationaliseren en beter te kunnen beantwoorden aan de specifieke behoeften van de ontwikkelaars van ATMP's.

DOC 1 EN  HTML  |  DOC 2 EN  HTML  |  DOC 3 EN  PDF 

EMA: mogelijkheden voor samenwerking tussen de regulatoren en de uitbetalingsinstellingen van gezondheidszorgen verkennen
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de uitbetalingsinstellingen van gezondheidszorgen zijn in Londen samengekomen om synergiŽn te verkennen en het wederzijdse begrip en de samenwerking te bevorderen om snelle en betaalbare toegang tot nieuwe geneesmiddelen trachten te verbeteren.

DOC EN  HTML 

Europese Commissie: wetgeving over de goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik
De Europese Commissie heeft een richtlijn en een gedelegeerde verordening aangenomen waarmee de veiligheid van de patiŽnten in de EU moet worden verbeterd dankzij de goede praktijken bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.

DOC 1 FR/EN/NL HTML  |  DOC 2 FR/NL/EN  HTML 

Griekse regering: grote spanningen met de farmaceutische industrie
Meerdere farmaceutische bedrijven in Griekenland hebben ermee gedreigd om innovatieve geneesmiddelen niet langer op de markt te brengen en hebben gezegd dat ze zelfs bestaande geneesmiddelen uit de handel zouden kunnen halen als gevolg van een verplichte "korting" van 25 % op de prijzen van nieuwe innovatieve producten, die door de Griekse overheid wordt opgelegd en retroactief wordt toegepast.

DOC EN  HTML  

EXPH: advies over innovatieve betalingsmodellen voor dure innovatieve geneesmiddelen
De groep deskundigen over doeltreffende manieren om te investeren in de gezondheid, heeft een advies opgesteld over innovatieve betalingsmodellen voor dure innovatieve geneesmiddelen. De bespreking van die modellen vloeit voort uit een bezorgdheid rond de financiŽle leefbaarheid van de gezondheidssystemen onder de druk van de zeer hoge prijzen die de bedrijven vragen om nieuw ontwikkelde producten te laten opnemen in de dekking door de ziekteverzekering.

DOC  EN  PDF 

EMA: actieplan rond de aanbevelingen van de Commissie voor de verbetering van de bijsluiters
De aanbevelingen van de Commissie voor de verbetering van de informatie in de bijsluiters van geneesmiddelen in de EU liggen aan de basis van het actieplan dat onlangs door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is gepubliceerd om de informatie over de productie van geneesmiddelen in de EU te verbeteren.

DOC  EN  HTML 

Raad van Europa: eindverslag van zijn project over kwaliteitsindicatoren voor farmaceutische zorg
In het verslag van het Europees directoraat over de kwaliteit van geneesmiddelen en de gezondheidszorg (EDQM) van de Raad van Europa worden de resultaten van een multinationale validatiestudie voorgesteld, waarmee wordt beoogd om 4 groepen van basisindicatoren te valideren om de kwaliteit van de farmaceutische zorg in Europa te beoordelen.

DOC  EN  HTML 

 

4

 e-Health

Ests voorzitterschap: verklaring 'Digital Health Society'
De Estse minister van Sociale Zaken, bijgestaan door de European Connected Health Alliance (ECHAlliance), heeft een verklaring over digitale gezondheid opgesteld als oproep tot actie rond "Gezondheid in de digitale samenleving en de digitale samenleving voor gezondheid".

DOC EN  HTML 

Ests voorzitterschap van de EU: conferentie over "Gezondheid in de digitale samenleving. De digitale samenleving voor gezondheid"
Die conferentie, gezamenlijk georganiseerd door het Estse minister van Sociale Zaken, ECHAlliance en HIMSS Europe, behandelde drie thema's: het versterken van de vraag van de burgers in verband met digitale gezondheid, de bijdrage van e-health aan sociale- en gezondheidsdiensten, en e-health als motor van innovatie en economische ontwikkeling. De presentaties van de sprekers zijn beschikbaar op de website van de conferentie.

DOC  EN  HTML 

EESC: bericht over de impact van de digitalisering in de gezondheidszorg op ziektekostenverzekeringen
In het licht van de digitale revolutie die zich op gezondheidsgebied voltrekt, vindt het Europees Economisch en Sociaal Comitť (EESC) het absoluut noodzakelijk om te zorgen voor de instandhouding en bevordering van solidaire, niet-discriminerende ziektekosten- en zorgverzekeringen voor iedereen.

DOC 2 FR/EN/NL  HTML 

 

5

 Sociaal beleid

Raad van Europa: partieel akkoord over het voorstel tot verordening betreffende de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels
De Raad heeft een partiŽle algemene oriŽntatie bereikt over het ontwerp van verordening tot wijziging van de verordening 883/2004 betreffende de coŲrdinatie van de socialezekerheidsstelsels. Het partiŽle akkoord heeft betrekking op de hoofdstukken over de toegang tot sociale bijstand voor niet-actieve personen en over de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. In dat akkoord wordt gepreciseerd in welk land een persoon socialezekerheidsbijdragen moet storten in situaties van grensoverschrijdende tewerkstelling.

DOC  FR  EN  NL  PDF 

Raad: proclamatie van de Europese pijler van sociale rechten
De Europese pijler van sociale rechten werd tijdens de Sociale top voor duurzame tewerkstelling en groei in GŲteborg uitgeroepen en ondertekend door de Raad van de EU, het Europees Parlement en de Commissie.

DOC EN  PDF 

EPSCO-raad: Europese pijler van sociale rechten
De EU-ministers van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid hebben een unaniem akkoord bereikt over de Europese pijler van sociale rechten. De Commissie zal in 2018 eveneens initiatieven voorstellen voor een billijke mobiliteit, zoals een Europees socialezekerheidsnummer om de zichtbaarheid en de (digitale) toegankelijkheid van de rechten betreffende de sociale zekerheid te verbeteren.

 DOC 1  EN/FR/NL  HTML   DOC 2  EN/FR/NL  HTML  DOC 3  EN  - FR  - NL PDF 

EPSCO-raad: Europees Semester, de belangrijkste boodschappen van de comitťs voor werkgelegenheid en sociale bescherming goedgekeurd
De Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO) heeft de belangrijkste boodschappen van het Comitť voor de werkgelegenheid (CPE) en het Comitť voor sociale bescherming (SPC) in het kader van het Europees Semester goedgekeurd. Volgens de comitťs bestaan er tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen in de toegang tot kwaliteitsvolle geneeskundige verzorging. Er zijn extra inspanningen nodig om een universele toegang tot de kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten te verzekeren, en er de adequate en duurzame financiering van te garanderen.

 DOC 1  EN  - FR  PDF  |  DOC 2  EN  - FR  - NL PDF 

Comitť voor Sociale Bescherming: jaarverslag 2017
Het verslag toont dat de doeltreffendheid van de curatieve of preventieve geneeskundige verzorging voor 9 lidstaten een uitdaging blijkt te zijn, en dat 10 lidstaten voor een grote uitdaging staan met betrekking tot de toegang tot de geneeskunde verzorging omwille van kosten, wachttijd of afstand. 16 lidstaten staan voor grote uitdagingen in verband met de rendabiliteit van de gezondheidssystemen.

DOC  EN  HTML 

 

6

 Internationale overeenkomsten

EU-Canada: inwerkingtreding van de Economische en Handelsovereenkomst (CETA)
De Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA) is voorlopig in werking getreden. De overeenkomst treedt evenwel pas volledig en definitief in werking na de ratificatie door alle EU-lidstaten.

DOC  FR/EN/NL  HTML 

Frankrijk-Canada: actieplan van de Franse regering met betrekking tot CETA
De Franse regering heeft een actieplan met betrekking tot de Brede Economische en Handelsovereenkomst met Canada (CETA) goedgekeurd. Dat actieplan antwoordt op het verlag van de commissie van onafhankelijke deskundigen dat wordt voorgezeten door K. Schubert. In overeenstemming met de verbintenis van E. Macron, heeft deze commissie de verwachte impact van de CETA op de omgeving, het klimaat en de gezondheid geanalyseerd.

DOC  FR/NL  HTML 

 

7

 Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest: een Staat kan de uitoefening van het beroep van klinische tandprotheticus om redenen van volksgezondheid beperken
In de zaak C-125/16 heeft het Hof van Justitie van de EU in zijn arrest beslist dat een lidstaat, om redenen van volksgezondheid, kan beslissen dat de klinische tandprothetici hun beroep enkel mogen uitoefenen als de patiŽnt rechtstreeks door een tandarts naar hen werd doorverwezen.

DOC  FR/EN/NL  HTML 

Conclusies van de advocaat-generaal: de arbitrageregeling van het investeringsverdrag dat is gesloten tussen twee lidstaten doet geen afbreuk aan het juridische systeem van de EU
Volgens de advocaat-generaal (zaak C-284/16, Slowaaksche Republiek/Achmea BV), is de arbitrageclausule van de bilaterale overeenkomst tussen Nederland en Slowakije over de bescherming van de investeringen (1993) verenigbaar met het recht van de Europese Unie. In 2006 heeft Slowakije de liberalisering van de zorgverzekeringsmarkt gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de verkoop van verzekeringsportefeuilles te verbieden.

 DOC 1 EN/FR/NL  PDF  |   DOC 2  EN  - FR  - NL PDF 

Arrest: de btw-vrijstelling voor de zelfstandige groeperingen van personen mag zich niet beperken tot de gezondheidszorg
Nadat een beroep werd ingesteld door de Europese Commissie, was het Hof van Justitie van de Europese Unie van oordeel dat Duitsland de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens richtlijn 20016/112/CE betreffende het gemeenschappelijke stelsel van btw (C-616/15), doordat zij de fiscale vrijstelling beperkt tot zelfstandige groeperingen van personen waarvan de leden activiteiten van algemeen belang uitoefenen in de gezondheidszorg.

DOC  FR/EN/NL  HTML 

 

8

 Mededinging

Europese Commissie: toestemming van de overname van Bard door BD onder voorwaarden
De Europese Commissie heeft de overname van Bard door BD krachtens de EU-concentratieverordening toegestaan. De twee bedrijven leveren medische hulpmiddelen. De beslissing is onderworpen aan de stopzetting van de tak "biopsienaalden" van BD, alsook van de weefselmarkeerder die momenteel in productie is.

DOC  FR/EN  HTML 

Europese Commissie: start van een diepgaand onderzoek over het concentratieproject tussen Essilor en Luxottica
De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend om het voorstel tot concentratie tussen Exxilor en Luxottica ten aanzien van de EU-concentratieverordening te beoordelen. De Commissie vreest dat de concentratie de concurrentie op de markt van brillenglazen zal beperken, en ze zal de effecten op monturen verder onderzoeken.

DOC  FR/EN  HTML 

Franse mededingingsautoriteit: toestemming van de overname van MťdiPŰle-Partenaires door Elsan onder voorwaarden
De operatie heeft ertoe geleid dat de Franse mededingingsautoriteit de effecten van de toenaderingen in de sector van de privťziekenhuizen onderzocht. Ze heeft onderzocht of die operatie ongunstige tariefeffecten kon hebben op de niet-medische bijkomende verstrekkingen of kon leiden tot een risico tot degradatie van de kwaliteit van het aanbod aan medische zorg voor de patiŽnten.

DOC  FR  HTML 

Mededingingsautoriteit en Britse markten: publicatie van de volledige beslissing die Pfizer en Flynn veroordeelt
De Britse mededingingsautoriteit heeft haar beslissing om een boete op te leggen aan de Amerikaanse farmaceuticagroep Pfizer en het laboratorium Pharma, die verantwoordelijk worden geacht voor een grote prijsstijging van een epilepsiebehandeling, integraal gepubliceerd. Ze heeft besloten dat de twee ondernemingen op hun respectievelijke markt een dominante positie innamen voor de productie en levering van capsules van natriumfenytoÔne, en dat ze beiden misbruik hebben gemaakt van die dominante positie door buitensporige en onrechtvaardige prijzen op te leggen.

DOC  EN  HTML 

 

9

 Publicaties

Artikel: Het gezondheidsbeleid in tijden van bezuinigingen
Het artikel biedt een kader voor de evaluatie van de veranderingen in het gezondheidsbeleid ten opzichte van de algemene doelstellingen van gezondheidssystemen. De auteurs stellen een categorisatie van het beleid in zeven verschillende domeinen van het gezondheidssysteem voor, en ontwikkelen de bestaande analytische concepten van de verzekeringsdekking en kosteneffectiviteit verder om de effecten van het beleid in elk domein te kunnen beoordelen op billijkheid en doeltreffendheid.

DOC  EN  PDF 

Artikel: Beantwoorden de programmaís voor de evaluatie van gezondheidstechnologieŽn de uitdagingen op het vlak van weesgeneesmiddelen?
Deze studie analyseert of nieuwe initiatieven inzake evaluatie van de gezondheidstechnologieŽn (HTA) in Engeland, Schotland en op Europees vlak de uitdagingen met betrekking tot weesgeneesmiddelen kunnen aangaan.

DOC  EN  HTML 

Artikel: Handelsbeleid, wat de beleidsmakers en verdedigers van de gezondheid moeten weten
De auteur gebruikt het bestuurskader TAPIC (Transparency, Accountability, Participation, Integrity and Capacity) om te analyseren hoe het handelsbeleid over het algemeen wordt geregeld. Hij besluit dat de gezondheidssector waarschijnlijk baat heeft bij meer transparantie in de uitwerking van het commercieel beleid, want de verdedigers van gezondheid en de beleidsmakers worden vandaag vaak uit de onderhandelingen over handelsakkoorden uitgesloten.

DOC  EN  HTML 

Artikel: Aanbevelingen van de Europese werkgroep voor de evaluatie van de waarde van en de financieringsprocessen voor de zeldzame ziekten
In dit artikel worden negen principes voorgesteld om de coherentie van de evaluaties van de weesgeneesmiddelen in Europa te verbeteren en te verzekeren dat de evaluatie-, tarificatie- en financieringsprocessen de specificiteiten van de zeldzame ziekten weergeven en bijdragen aan de duurzaamheid van de gezondheidssystemen en de duurzaamheid van de innovatie in dat domein.

DOC  EN  HTML 

Artikel: scenario's voor de Brexit en de sociale zekerheid
H. Verschueren bekijkt de vragen die rijzen door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU), en de gevolgen voor de rechten op sociale zekerheid voor personen die zich in een grensoverschrijdende situatie bevinden tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU27.

DOC  EN  HTML 

EPHA: BENELUXA: eerste resultaten van de meerlandensamenwerking voor prijsonderhandelingen voor geneesmiddelen
De European Public Health Alliance (EPHA) heeft een reflectiedocument opgesteld over de eerste resultaten van de samenwerking binnen de BeneluxA (BelgiŽ, Nederland, Luxemburg en Oostenrijk) over onderhandelingen voor prijzen van geneesmiddelen. In dat document wordt de geschiedenis van de innoverende samenwerking gegeven en worden de eerste resultaten die door de deelnemende regeringen werden meegedeeld, samengevat.

DOC  EN  PDF 

OESO: Health at a Glance 2017
In de nieuwe editie van Health at a Glance worden de meest recente vergelijkende gegevens voor de belangrijkste indicatoren met betrekking tot de gezondheid en de performantie van de gezondheidssystemen in de landen van de OESO gepresenteerd.

DOC  EN  - FR  HTML 

BMJ: de meeste geneesmiddelen komen op de markt zonder dat het voordeel voor de overleving of de levenskwaliteit wordt aangetoond
Een systematische evaluatie van de goedkeuringen in de oncologie door EMA in 2009-13, toont aan dat de meeste geneesmiddelen op de markt zijn gekomen zonder dat het voordeel voor de overleving of de levenskwaliteit werd aangetoond.

DOC  EN  HTML 

Eurohealth: speciale editie
Deze speciale editie van Eurohealth gaat onder andere over de toekomst van de gezondheidssystemen, de toegang tot betere betaalbare geneesmiddelen en het falen van de markt en het beleid in de farmaceutische sector.

DOC  EN  PDF 

Politico: de uittocht van Europese artsen en verpleegkundigen
Een analyse van de gegevens van de Europese Commissie door POLITICO heeft aangetoond dat de uittocht van de professionele zorgverleners bijzonder groot is in Oost- en Zuid-Europa. Die landen leiden immers artsen op voor hun rijkere buurlanden.

DOC  EN  HTML 

 

10

 Varia

WGO: "Voor de duurzaamheid van gezondheidswerkers in de Europese regio van de WGO: actiekader" - Beslissing
Tijdens de 67e vergadering van het Regionaal Comitť van de WGO voor Europa, hebben de lidstaten een beslissing genomen over de duurzaamheid van het gezondheidspersoneel in de Europese regio van de WGO en het bijhorende actiekader. Met die beslissing wil men de concretisering van de gezondheidswaarden- en doelstellingen 2020, het Europese beleidskader voor gezondheid en welzijn, en het Programma 2030 versnellen door getransformeerde en doeltreffende gezondheidswerkers te behouden in de versterkte gezondheidssystemen.

DOC  FR  - EN  PDF 

NHS Confederation: "Waarom is een akkoord bereiken over de burgerrechten na de Brexit belangrijk voor de NHS"
Volgens Elisabetta Zanon, directrice van het Europese bureau van de NHS, berusten de fundamentele beslissingen over de planning van de werkkrachten en de financiering van de NHS op een goed akkoord over de rechten van de burgers na de Brexit.

DOC  EN  HTML 

NHS Confederation: Brexit, NHS, en verkiezingen 2017
De NHS Confederation heeft een leaflet gepubliceerd over de Brexit en de gevolgen ervan op de Britse nationale gezondheidsdienst.

DOC  EN  PDF 

CBBA-Europe - nieuwe stem voor grensoverschrijdende sociale voordelen
In Brussel is een nieuwe Europese vereniging opgericht, de Cross Border Benefits Alliance Europe (CBBA-Europe), die actie voert om obstakels voor de invoering van grensoverschrijdende regelingen voor de sociale bescherming van de werknemers weg te werken. CBBA-Europe zal zeer uiteenlopende leden verwelkomen, zoals vertegenwoordigers van werknemers en arbeiders uit een brede variŽteit aan sectoren, verleners van ziekteverzekeringen, advocaten en consultants, academische vertegenwoordigers of consumentenorganisaties.

DOC  EN  HTML 

EIB: voor de eerste keer investering in kapitaal in het domein van de gezondheid
De Europese Investeringsbank EIB zal Evotec voor een innoverend medisch onderzoek financieren met een lening van 75 miljoen euro. De investering is de eerste grote "equity" investering in het kader van het Europees Fonds voor strategische investeringen in de industrie in Europa. Ze volgt op een financiering van 25 miljoen euro die werd toegekend aan de Oostenrijkse firma in de biotechnologie Apeiron Biologics, 35 miljoen euro aan de Duitse firma MagForce en een lening van 29 miljoen euro aan het ziekenhuis Ca 'Foncello in Treviso.

DOC  EN/FR  HTML 

Conferentie: Gezondheidszorgberoepen reguleren in Europees perspectief
Ter gelegenheid van een ingrijpende hervorming van het wettelijk kader van de gezondheidsberoepen in BelgiŽ, besprak deze conferentie de ervaringen in andere EU-lidstaten en onderzocht hoe de Europese integratie gevolgen heeft voor de organisatie en regulering van deze beroepen. Het evenement werd georganiseerd door het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, het European Observatory on Health systems and Policies en het Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE). De presentaties zijn online beschikbaar.

DOC  EN  - FR  - NL  HTML 


De informatievergaring voor deze nieuwsbrief werd afgesloten op 20 november 2017.